Biserica fortificată din Cincu/ Großschenk/ Nagysenk

Cincu este una dintre cele mai vechi așezări fondate de coloniștii germani la stabilirea în Transilvania, deci aparține primului val de colonizare de la mijlocul secolului al XII-lea. Cea mai mare și mai importantă localitate din zona sa, Cincu era sediu de capitlu (adunare a clericilor catolici dintr-un anumit areal) și loc de adeverire (loc de emitere și confirmare a documentelor). Numele însă se trage tot de la termenul german schenk (”cârciumă” în traducere).

Traseul așezării va fi ascendent până spre 1900. În Evul Mediu, Cincu devine un târg important și unul din cele șapte scaune ale sașilor, sediu al unui jude regal cu drept de a aplica pedeapsa cu moartea. Prosperitatea sașilor de aici s-a bazat și pe dreptul de a dezvolta meșteșugruri organizate în bresle locale, deși numărul acestora nu a fost mare.

Biserica evanghelică din Cincu este cea mai mare biserică săsească din mediul rural. O basilică romanică cu trei nave, edificiul a fost impozant de la bun început, așa cum și impunea statutul său administrativ. Aspectul actual al clădirii este rezultatul a numeroase intervenții și refaceri.

Construcția a început după mijlocul secolului al XIII-lea, biserica fiind cea mai veche construcție de tipul celor cu trei nave, turn cu tribună pe capătul vestic al navei centrale și nișe pe extremele estice ale colateralelor. Puține elemente decorative romanice au supraviețuit transformărilor. Colaterala sudică păstrează o colonetă din ancadramentul unei ferestre în cea mai vestică arhivoltă a emporei. Tribunele ce se suprapun peste navele laterale datează din 1693. Tot datorită acestor modificări o friză romanică ce orna turnul mai este vizibilă doar sub șarpantă. Nava centrală a fost inițial tăvănită. Bolta actuală semicilindrică cu nervuri de ceramică datează din secolul al XVI-lea și este puțin mai joasă față de nivelul vechiului tavan. Doar colaterala nordică mai are bolțile originale în cruce. Terminațiile estice ale navelor laterale se pare că sprijineau două turnuri mai mici care încadrau corul, ambele turnuri fiind probabil demolate în secolul al XVIII-lea.

Corul nu mai este cel original. Modificat cu ocazia fortificării spre finele secolului al XV-lea, forma s-a schimbat de la semicirculară la poligonală. Un etaj prevăzut cu guri de tragere și guri de vărsăre, susținut de arcuri semicirculare sprijinite pe câte o pereche de pilonicontrafort, a fost adăugat deasupra corului. Modificări au fost aduse și arhivoltelor prin care se face accesul de la portalul vestic spre nava centrală, care au arce frânte.

Goticul a lăsat urme și în biserica din Cincu. Tabernacolul din piatră sculptată, cu ușile-grilaj originale, de pe peretele nordic al altarului, pictura murală din care din ce în ce mai multe fragmente sunt descoperite, numeroasele strane din lemn și încuietoarea ușii sudice sunt cele mai ușor de descoperit elemente gotice.

Altarul retabular dedicat lui Toma necredinciosul, deși tot gotic târziu, nu a aparținut mereu bisericii din Cincu. Realizat în 1521 de Vincențius din Sibiu, panoul principal s-a aflat în biserica din Moșna/ Meschen, de unde a fost cumpărat pentru biserica din Cincu în 1722. Aici a fost așezat peste predela altarului poliptic probabil deteriorat al bisericii, predelă datată 1542.

Tot în a doua jumătate a secolului al XV-lea și prima jumătate a secolului al XVI-lea s-a construit și incinta fortificată ce înconjura biserica. Din aceasta în prezent se mai păstrează probabil doar mici fragmente de zid sau elemente de fortificație înglobate în ruina cazărmii de pe latura nordică, sau în clădirea comanduirii pe latura sudică, ambele construite în secolele XVIII-XIX.

Interiorul păstrează și o serie de piese baroce: trei cuiere de breaslă și trei epitafuri ale notabilităților locale. Pe peretele sudic al absidei este încastrată piatra de mormânt cu gisant a preotului Paul Wohner, mort în 1639 la vârsta de 63 de ani.

Biserica deține un valoros și amplu tezaur de vase liturgice (multe din cele medievale fiind expuse în Muzeul Brukenthal), covoare orientale (conservate la Brașov în depozitele bisericii evanghelice) și steaguri istorice.

Orga a fost realizată în 1903 de firma fraților Rieger, cea anterioară fiind vândută comunității din Toarcla.

 • Galerie foto:

 • Vedere din sat

 • Altar

 • Predela altarului

 • Tabernacol

 • Cuierul breslei dulgherilor

 • Vedere spre vest

 • Piatra de mormânt a preotului Paul Wohner, mort în 1639

 • Ușa portalului vestic

 • Amvon

 • Inscripție pe peretele nordic al corului

 • Strană gotică

 • Epitaf baroc

 • Vedere spre nava nordic

 • Portalul nordic

 • Cutie de donații din secolul XVIII

 • Portalul vestic

 • Vedere dinspre est


 • Colecție: